TOPlist

Pixylophone - archiv

Pátek, 30. květen 2003

Lampárna
10.40

Prchnul jsem iHNed

Web iHNed.cz je v novém kabátě. Vzkaz autorů je mi jasně čitelný: Používej IE a Windows jako my, ty idiote!

Nehodlám se vrtat v detailech kódu, použitelnosti nebo to zkoumat nějak do hloubky — na to dnes nemám žaludek... Postačí ukázky, jak vypadá začátek homepage v Safari, IE 5.2x nebo v Opeře 6 (vše na MacOS X). O velikosti té stránky a době načítání raději pomlčím.

Pod něco takového bych se styděl podepsat. Hnusné, nepoužitelné, nepřehledné, těžce bariérové. Fajn, další web, kam ani nepáchnu.

Update: Ach bože, DigiWeb taky. To je teda běs... A to jsem se ještě právě dozvěděl, že v tom má prsty takový expert na použitelnost, jako je Martin Kopta. Starý Digiweb byl sice hnusný, ale aspoň použitelný. Martine, co to proboha má znamenat?

Vložil Petr Staníček - Trvalý odkaz - Komentáře (13)


Čtvrtek, 29. květen 2003

Webdesign
13.28

CSS a výška prvků

Jak je to vlastně s výškou prvků v HTML, jak se počítá a proč nefunguje height:100%...

Prakticky denně dostanu mail s dotazem typu: "Jak udělám s CSS něco na celou výšku obrazovky?", nebo podobný, týkající se výšky prvků. A po stopadesáté se snažím vysvětlovat, jaký je v tom problém, proč něco nefunguje tak, jak si pisatel přestavoval, a co s tím... Takže to zkusím vzít nějak zgruntu.

Výška prvků

Je několik možností, které u prvku ve stránce mohou nastat. Jednak jsou tu prvky s vlastními rozměry. To jsou tzv. nahrazované prvky (značka v kódu se nahradí nějakými externími daty). Jsou to především obrázky (IMG) a podobné objekty. Pokud výšku nijak neurčíme (ať už v HTML, nebo v CSS), použije se právě jejich vnitřní, objektem samým daný rozměr. Pokud výšku určíme, objekt se jí přizpůsobí (není-li současně určena i šířka, tak proporciálně; pokud určíme i šířku, objekt se zdeformuje).

Druhým typem prvků jsou všechny ostatní, které svou vnitřní výšku nemají. Pokud jim výšku neurčíme (tj. mají height:auto), bude výška prvku odpovídat přesně výšce jeho obsahu. Tvoří ji tedy součet výšek všech bloků uvnitř, jejich paddingů, rámečků a (sloučených) okrajů (marginů). Pokud uvnitř nejsou bloky, ale jen řádkový (inline) obsah, výšku tvoří součet výšek všech řádků při současném formátování (objekty s vlastní výškou přitom ovlivňují výšku řádku, na kterém jsou umístěny). Obsahuje-li prvek mix bloků a řádkových prvků, ty řádkové se zabalí do anonymního bloku, čímž se struktura obsahu převede na první případ.

Potud vše bez problémů.

Výška definovaná autorem

Pokud ovšem výšku prvku explicitně určíme (height:velikost v CSS), situace se komplikuje. Pokud je aktuální obsah nižší než udaná výška prvku, zbylé místo se převede na výplň (zvětší se padding-bottom). Pokud je větší, vstupuje do hry ještě vlastnost overflow, která řídí přetékání obsahu mimo hrany prvku. Správně to funguje tak, že je-li overflow:hidden, přetékající obsah bude skrytý (u hrany prvku skončí a víc nebude vidět); je-li overflow:visible, měl by být obsah zobrazen i za hranami prvku. Takhle správně to ale dělají jen některé prohlížeče (např. Mozilla). Většinový MSIE bohužel interpetuje tuto hodnotu úplně špatně, patrně tím nejhorším způsobem: pokud má totiž prvek overflow:visible, jeho výška je pevně určená a obsah z těchto rozměrů přetéká, zachová se IE stejně, jako by prvek měl height:auto a prostě ho natáhne podle velikosti obsahu. Jinými slovy, IE interpretuje v této kombinaci výšku jako minimální — k čemuž ale slouží vlastnost min-height, kterou pro změnu vůbec nepodporuje.

Procentní výška

Nejkomplikovanější situace je, pokud výšku definujeme procentní hodnotou. Procenta jsou vždy relativní, vztahují se k jiné hodnotě. V tomto případě k výšce rodičovského prvku. Pokud ji má definovanou, je to v pořádku — z této výšky se spočítá příslušná procentní část a to je výška našeho prvku. Pokud rodičovský prvek nemá sám výšku explicitně určenu (má height:auto), tato procentní hodnota se ignoruje a s prvkem se pracuje, jako by měl také height:auto.

A co když rodič má taky procentní výšku? Co když rodičem je <body>, které už nemá svou výšku z čeho odvodit? To je právě ten zádrhel. CSS připouští, že kořenový prvek může za svou výchozí výšku použít výšku okna prohlížeče. Leč nemusí. Může taky použít hodnotu 0 (na začátku v prvku nic není, má tedy nulovou výšku — to je také logický přístup). A přesně to prohlížeče dělají, každý jinak. Např.:

<body>
  <div style="height:100%">
  ...

V tomto případě některý prohlížeč (navíc v závislosti na režimu formátování podle použitého DOCTYPE) použije za výchozí výšku velikost okna prohlížeče a vnitřní DIV pak bude mít výšku stejnou. Jiný prohlížeč (nebo v jiném režimu) ale bude mít výchozí výšku body 0, a protože 100 % z nuly je zase nula, bude mít DIV nulovou výšku — bude to totéž, jako bychom tam napsali <div style="height:0">...

Co s tím?

V prvé řadě se nerozčilovat. On totiž tenhle přístup má jisté důvody a osobně bych byl raději, kdyby to přizpůsobování oknu prohlížeče povoleno vůbec nebylo. Ostatně, z podobných důvodů chybí v HTML 4 atribut height u TABLE. Je to totiž tak trochu proti celému principu CSS, které vychází z toho, že stránka v prohlížeči je nekonečný pás zobrazovacího prostoru s danou šířkou. Proto je width:100% samozřejmostí a funguje spolehlivě všude, proto je height:100% tak problematická záležitost.

Dokumenty HTML z principu potřebují nějaký stupeň volnosti. Uživatel má (a musí mít) možnost změnit si množství parametrů zobrazení — pokud bychom zafixovali oba rozměry (vodorovný i svislý), přinejmenším o část těchto možností ho zákonitě připravíme. Proto jeden z rozměrů musí být volný, aby se obsah dokumentu mohl pohybovat alespoň v jednom směru. Stejně tak dobře mohla být zafixována výška a ponechána volnost ve vodorovném směru — to by ale bylo poněkud proti našim zvyklostem, celkem logicky byla vybrána druhá možnost.

Pokud si myslíte, že něco jako "height = výška okna prohlížeče" opravdu nutně potřebujete, zkuste se nejprve zamyslet proč.

Protože stránka tak vypadá dobře? Dobrá, ale tak vypadá u vás. Proč si ale myslíte, že tak bude vypadat, i když si uživatel zvětší písmo na trojnásobnou velikost, zmenší na polovinu, nebo použije úplně jiné písmo? Nebo když bude mít rozlišení 320x240, nebo 1600x800? Zakázat mu nemůžete (nesmíte!).

Nebo snad proto, že vytváříte aplikaci, která se má chovat podobně jako program, který uživatelé znají ze svých Windows? Dobrá, ale v tom případě neděláte hypertextový dokument, ale aplikaci. Máte zcela jiné vstupní požadavky, než jaké jsou dány pro účel, k němuž jsou HTML a CSS primárně určeny. Pak také možná chcete, aby se stránky nikde nekešovaly, aby uživatel pokud možno nepoužíval historii (tlačítko "Back" byste nejraději zrušili), aby měl rozlišení alespoň 800x600 v celoobrazovkovém režimu, neotvíral odkazy do nového okna (nebo je tak naopak musel otvírat), měl všechna tlačítka, formulářové prvky a scrollbary ve vašich firemních barvách a měl nainstalované písmo Trebuchet MS... Tohle všechno je zcela proti duchu HTML i CSS. Jistě, pomocí těchto nástrojů je možné vytvořit i jiné typy dokumentů (aplikace, slideshow atd.) — ale není to jejich hlavní účel. Pro vytváření aplikačních nadstaveb nad těmito technologiemi jsou určeny skriptovací jazyky a společně pak tvoří tzv. DHTML, které už je pro vaše potřeby jako stvořené — a skriptovací jazyky (např. Javascript) pro práci s okny i dalšími prvky uživatelského rozhraní už poskytují všechny potřebné nástroje.

Je důležité neplést si tvorbu hypertexového dokumentu (tedy běžné WWW stránky) s tvorbou komplexní DHTML aplikace. Pokud se zamyslíte, co vlastně tvoříte, kdo a jak vaše výsledné dílo bude (moci) používat a jak různě může být prezentováno, buďto dojdete k závěru, že height:100% na vaší stránce nemá co dělat a vlastně ho vůbec nepotřebujete — anebo si ujasníte, že vlastně vytváříte aplikaci, a ne běžnou WWW stránku, pro tvorbu kterých jsou HTML a CSS určeny. A v DHTML pak najdete dostatek nástrojů, které vaše potřeby uspokojí.

Kdo si udělá jasno v tom, co to vlastně je WWW stránka, k čemu slouží a jak různě se používá, podobné nástroje nebude nikdy postrádat. Hlavně nemůžete mít za zlé CSS, že pořádně neumí něco, co by vlastně umět ani nemělo...

Vložil Petr Staníček - Trvalý odkaz - Komentáře (51)


Jen tak
01.20

Pixylophone: nové styly

Postupně začínám přidávat k těmto stránkám další styly.

Pokud váš prohlížeč podporuje všechny technologie potřebné pro přepínání stylů, po načtení stránky přibude v navigaci odkaz "změnit styl". Zatím jsou zde jen dva nové vzhledy (plus vypnutí stylů). První se od základního příliš neliší, má pouze mírně kontrastnější barvy a trošku jiné uspořádání stránky, vhodnější pro velmi velké zvětšení písma (vznikl především kvůli čtenářům s horším zrakem). A nově je tu pak modrošedý, takřka monochromatický styl. Nemáte-li moc rádi jasnější barvičky, je to pro vás to pravé.

Vložil Petr Staníček - Trvalý odkaz - Komentáře (17)


Středa, 28. květen 2003

Webdesign
17.44

Svatořečení blogů

Weblogy nejsou ani převratem na mediálním trhu, ani spásou lidstva, ale ani nějakou další polystyrenovou bublinou e-bizu. Je to prostě jen praktické použití jednoho nápadu (čti Blogger), který umožnil komukoli publikovat snadno a rychle cokoli ho napadne, aniž by něco věděl o internetových technologiích, pořizoval si vlastní web, musel editovat nějaké HaTMatiLky a uplodovat přes FTP... To je IMHO vše.

Připadá mi jako nesmysl dělat z toho nějakou vědu. Až přijdou lepší technologie (všimněte si, že neříkám "jestli", ale "až"), dávající uživatelům do rukou mocnější nástroje, jak se do obsahu webu zapojit aktivněji, celá sláva blogů půjde do kytek. Ale nahradí je něco jiného, patrně lepšího. Je to prostě v lidech a poskytnutých možnostech. Lidi tu potřebu mají (stačí se podívat na diskusní fóra libovolného webu), Internet jim pouze dává možnosti. Dosud byly omezené, podmíněné znalostmi lecčehos. Blogger tahle omezení výrazně zredukoval, logicky toho hned využili všichni, pro které byla předchozí technická omezení těžko překonatelnou překážkou.

Já bych řek', že je poněkud zhovadilé přisuzovat blogům nějaké nabubřelé přívlastky — ať už fenomén, či uměle nafouknutá bublina. Jestli je něco fenoménem, tak je jím Internet samotný a lidi, co ho používají. Blogy jsou jen lopata. Dejte ji bagr a uvídíte ten tanec.

Vložil Petr Staníček - Trvalý odkaz - Komentáře (8)


Pondělí, 26. květen 2003

Webdesign
20.59

Nekódujte, kóduje samo!

Prosba a upozornění všem správcům webserverů. Prosím vás, už rozhodně zapomeňte na auto-překódování stránek na serveru, především na automatické posílání stránek v "kódování" x-mac-ce, když zjistíte, že prohlížeč běží na MacOS. Nové prohlížeče na MacOSX už tohle kódování nepodporují a naprosto nečitelného sypaného čaje se nelze nijak zbavit! Nemluvě o hrůzách, kdy příslušný génius navíc nechá ve stránce nezměněné kódování windows-1250. Jinými slovy: češtinu lze kódovat čtyřmi způsoby: iso-8859-2 umí všichni, windows-1250 umí většina, utf-8 umí skoro většina, x-mac-ce neumí skoro nikdo a ti co ano, se to teď hromadně odnaučují. Nepřekódovávejte stránky za běhu, my už to umíme sami!

Vložil Petr Staníček - Trvalý odkaz - Komentáře (13)


Webdesign
18.00

Písma v prohlížečích podruhé

Z testu písem vyplývá řada zajímavých informací. Na jejich základě lze vytvořit poněkud lepší definice písem v CSS.

Vytvořit zcela obecnou a univerzálně funkční definici písem pro české webové stránky je zhola nemožné. I s tou nejjednodušší lze narazit na problémy, čím je definice komplikovanější, tím více přibývá problémů. Ve hře je příliš mnoho faktorů a ty se navzájem kombinují — možné varianty tak rostou geometrickou řadou. Zkusím zde nejprve popsat jednotlivé skupiny písem a problémy, které mohou přinášet (v závorce je vždy uveden typický představitel dané skupiny).

Obecná rodina (serif, sans-serif)

Nejjistější, nejspolehlivější, nejobecnější definice. A již ani ona není zcela spolehlivá. Především ve starých nelokalizovaných prohlížečích není možné těmto rodinám přiřadit konkrétní písmo a výchozím nastavením může být písmo neobsahující české znaky. Typickým příkladem problematického prohlížeče je NN4.x (především na MacOS).

Závěr: Problémy se projevují jen v archaických a velmi minoritních prohlížečích, navíc bez rozumné podpory CSS. Moderní browsery písmo zobrazí vesměs korektně, proto je obecná rodina písma stále nejkompatibilnějším řešením.

Písma typická pro Windows (Arial, Verdana)

Ve Windows (vetšina z nich od Win95, některá až od Win98) jsou obsažena v základní instalaci OS. Jsou obvykle "unicodová", tedy obsahují více jazykových sad, potažmo všechny české znaky. Ve Windows s nimi problém obvykle není (do 1 % uživatelů), o to větší problémy může působit jinde. Především na MacOS, pokud má uživatel nějakou aplikaci Microsoftu, které automaticky instalují do systému tato písma — ovšem v US verzi (bez českých znaků).

Problém s nimi ale bývá většinou jen u starších verzí systému — např. prakticky všechny prohlížeče na novějším MacOSX už provádějí různé typy substitucí. Písmo neobsahující české znaky přeskočí a zkusí jiné, případně jej nahradí českou verzí (pokud je k dispozici). Navíc nová lokalizace MacOSX již instaluje unicodové verze těchto MS-písem — zatím ale není příliš rozšířena a staré (US) verze písem mohou být obsaženy ve staré systémové vrstvě (Classic) a kolidovat s nimi. Je ale jen otázkou času, kdy problém "Arial" z MacOS prakticky zmizí.

Podle výsledků testů je častější problém na Linuxu, ale z příliš malého vzorku (3/46) nelze zobecňovat. Nejpravděpodobnější se zdá použití nevhodné substituce v prohlížeči/systému, což ale není možné ovlivnit.

Závěr: Je vhodné, pokud MacOS obdrží své typické písmo dřív, než se v seznamu objeví "Windows-písmo", ale ani to již dnes není nijak fatální problém (sic!).

Písma typická pro Windows v CE verzi ("Arial CE", "Verdana CE")

Ve Windows se obvykle nevyskytují, existují ale ve verzích např. pro MacOS. Uživatel si je musí nainstalovat sám. Týká se především starého MacOS, v novém MacOSX už dokonce nemusí ani fungovat (např. v prohlížečích pracujících na bázi Unicode). Tato písma už ale působí mírné problémy i ve Windows (kolem 2 %), patrně kvůli nevhodným substitucím (viz komentář F. Rožánka). Na jedné straně je tak procentuální zastoupení maců, které je u nás velmi malé a z nich je jen část, jež tato písma dokáže použít — na straně druhé je pak mnohem výraznější skupina uživatelů Windows (a Linuxu/Unixů), která s takovým písmem bude mít problémy.

Závěr: "Windows-písma" s příponou CE vůbec nepoužívat (sic!)

Písma typická pro MacOS ("Geneva CE", "New York CE")

Tato písma jsou "zaručeně" v každém MacOS (výjimky jsou všude, ale ty nemá cenu řešit). Vinou chybné substituce ale některé prohlížeče v některých Windows s nimi zobrazí text chybně. Variant je zde ale příliš mnoho, běžná Windows v základním nastavení tato písma budou ignorovat.

Závěr: Překvapivě víc prohlížečů pod MacOS nemá problém s Windows-písmy bez CE, než mají prohlížeče ve Windows/Linuxu s macovskými písmy. Záleží na cílové skupině, ale nelze-li očekávat výraznější zastoupení starého MacOS (do verze 9), je vhodnější tato písma Mac-CE umístit až za Windows písma (sic!).

Písma MacOS bez CE (Geneva, "New York")

Rozhodně nepoužívat. Na MacOS nejsou česká, jinde se prakticky nevyskytují.

Písma pro Linux (lucida, charter, utopia)

Na Linuxu jsou obvykle oboujazyčná, nebývá s nimi problém.

Závěr: Lze použít, ale až na konec za písmy pro Windows a MacOS, které by tato písma mohly interpretovat jako nečeská.

Specialita: Helvetica, Times & Courier

Na MacOS jsou to US-písma (bez českých znaků), na Linuxu patří mezi základní vícejazyková písma (s českými znaky) — ve Windows jsou jen výjimečně (např. na strojích DTP), často se zde substituují (a někdy chybně).

Závěr: Lze je použít, ale raději až za písmy pro Windows (aby se k nim Windows nedostala a vyhnuli jsme se chybné substituci). Bez koncovky CE musí být až na konci, aby je nemohl použít MacOS. Lepší je se těmto písmům zcela vyhýbat a používat místo nich jen obecné rodiny.

Co z toho tedy plyne?

Především jediný možný závěr: nechat volbu písma na uživateli a v CSS ho nijak nedefinovat. Pokud ano, použít jen obecnou rodinu (sans-serif, serif, monospace). A pokud opravdu musíme definovat písmo přesněji, pak hodně přemýšlet. V tuto chvíli si netroufnu na rezolutní závěr, ale zkusím aspoň navrhnout nejkompatibilnější definice a počkám si na další názory.

Návrh definic písem:

 • typ Arial/Helvetica: sans-serif
 • typ Times (New Roman): serif
 • typ Courier (New): monospace
 • typ Verdana 1: Verdana,sans-serif
 • typ Verdana 2: Verdana,"Geneva CE",sans-serif
 • typ Verdana 3: Verdana,"Geneva CE",lucida,sans-serif
 • typ Georgia 1: Georgia,serif
 • typ Georgia 2: Georgia,"New York CE",serif
 • typ Georgia 3: Georgia,"New York CE",charter,serif

Dejte vědět v komentářích — ale prosím: nechte si pro sebe jen výkřiky "to je blbě", aniž nabídnete lepší řešení, o němž se dá diskutovat. Děkuji.

Update: Jen pro jistotu, protože jsem dnes opět narazil na další nečitelnou stránku s tímto problémem: definice písma v CSS musí končit obecnou rodinou (serif, sans-serif atd.). Pokud tam chybí, je to horší než ta nejšílenější kombinace písem, kterou dokážete vymyslet.

Vložil Petr Staníček - Trvalý odkaz - Komentáře (2)


Webdesign
17.51

Výsledky testu písem v prohlížečích

Děkuji všem za otestování písem v prohlížečích. Postupně procházím statistiky a zpracovávám z nich obecnější závěry.

Záměrem velkého testu písem bylo zjistit, jak jednotlivé prohlížeče vlastně zpracovávají definice písem v uvedené v pravidlech CSS a potažmo najít takové definice, které budou co nejméně problematické.

Již z prvních výsledků (po cca týdnu testování) mi bylo jasné, že možností nakládání s písmy je tolik, že zcela univerzální definici nebude možné vytvořit nikdy. To ostatně nešlo nikdy — už teď, po uzavření testu ale vím, že ani definice, které jsou používal (a doporučoval) doposud nebyly nejlepší možné. Výsledky testu jsou volně přístupné (nejsou moc přehledné a navíc je třeba eliminovat statistické chyby) a testování bylo ukončeno.

V tuto chvíli výsledky zpracovávám a za chvíli by se zde měly objevit nějaké závěry.

Vložil Petr Staníček - Trvalý odkaz - Komentáře (0)


Webdesign
13.57

Pixylophone a zcela nový design

Od dnešního dne mají tyto stránky konečně vlastní název, změny jsem spojil i s kompletní změnou vzhledu.

Pokud je mi známo, nový layout by měl fungovat bez problémů ve všech prohlížečích (jen MacIE má nějaký pitomý bug způsobující dvakrát větší pravý okraj). Jestli se vám nový vzhled nelíbí, tak si to nechte pro sebe — pokud ale náhodou narazíte na nějaké chyby v nějakém prohlížeči, dejte mi vědět (v komentářích nebo mailem).

Nějaké alternativní styly možná časem vyrobím, zatím je zde k dispozici styl jen jeden.

Vložil Petr Staníček - Trvalý odkaz - Komentáře (30)


Neděle, 25. květen 2003

Jen tak
16.29

Vážení spoluobčané,

celosvětová reklamní akce naší společnosti právě vrcholí. Svého cíle, tedy všeobecné povědomosti o naší firmě, jsme dosáhli v rekordně krátkém čase. Děkujeme vám za účast a omlouváme se rodinám pozůstalých, které nepříjemné vedlejší důsledky naší akce zasáhly osobně. Věřte ale, že díky snaze našeho marketingového oddělení byly plánované tříprocentní ztráty mnohonásobně sníženy. Ještě jednou děkujeme.

V úctě SARS Inc.

Vložil Petr Staníček - Trvalý odkaz - Komentáře (6)


Sobota, 24. květen 2003

Webdesign
11.41

Ještě vylepšenější CSS tlačítka

Náhrada obrázkových tlačítek textovými odkazy formátovanými CSS. Tentokrát jako inline.

Marek na Sově odkazuje na další CSS tlačítka. Mě se to pořád nelíbilo, protože jsou pořád moc velká /aspoň v některých browserech), navíc se blbě řadí vedle sebe (o umístění do textu ani nemluvě). Takže jsem udělal další variantu — inline tlačítka, která si lze udělat s variabilní i pevnou (jen v IE a Opeře) šířkou, dají se umístit do textu a jejich velikost se řídí jen použitou velikostí písma. Podrobněji je vše popsáno v samostatném příspěvku.

BTW, věděli jste, že i IE5 podporuje display:inline-block? Já na to koukal jako puk. Podrobněji se tomu věnovat v některém příštím příspěvku.

Vložil Petr Staníček - Trvalý odkaz - Komentáře (6)


Pátek, 23. květen 2003

Jen tak
19.54

Email.cz je neslušný...

... a nezaslouží si ani jednoho uživatele. O praktikách (majitele) tohoto freemailového webu píše na Poohovi jeden z uživatelů.

Něčemu takovému se svěřit v šanc? Při takovém přístupu bych těžko mohl věřit byť aspoň v korektní doručování pošty — natož v takovou jemnou morální nuaci, jakou je dodržování listovního tajemství. Svěřit své soukromé informace (natož nějaké peníze!) takovému křupanovi musí být opravdu zoufalý počin. Já tam mít mailovou schránku, prchnu ihned kamkoli jinam.

BTW, víte jak snadno rozeznáte dobrého a špatného podnikatele? Vynadejte mu. Je jedno, jestli právem nebo neprávem. Ten špatný se s vámi bude o své Pravdě hádat do krve. Ten dobrý sklapne kramfleky a řekne "jistě, pane, ovšem" — přinejhorším si o vás něco bude myslet, ale rozhodně vám to neřekne...

Vložil Petr Staníček - Trvalý odkaz - Komentáře (5)


Čtvrtek, 22. květen 2003

Jen tak
02.06

Všichni jsme reloaded

Až jsem se lekl. Atlas je reloaded, Filip je reloaded, Lukáš je reloaded, Hlava je reloaded, Robert je reloaded celý, dokonce i Železný už je reloaded... Kde jsem to zamrzl, proboha? Vždyť já jsem úplně out?! Odepsanej. /dev/null... To přece nemůžu dopustit! Takže jsem na sobě zapracoval a:

Jsem taky reloaded!

Mátový čaj s rumem k tomu byl pěkný pomocný prostředek. Ale není to všechno! Pozor, to tu ještě nebylo:

Exkluzivně, pouze na tomto blogu unikátní záběry z připravovaného projektu Reload Reloaded!

Unikátní fotografie
po kliknutí uvidíte fotografie v plném rozlišení

Projekt Reload Reloaded se točí současně s pokračováním Reload Reloaded Reloaded. Podle autorů, bratrů Jacksonových, budou neuvěřitelné počítačové triky trvat o dvacet minut déle než je celková stopáž filmu!

WARNING: Unload time 2003-05-22,12:00. Unloading... Done.

Vložil Petr Staníček - Trvalý odkaz - Komentáře (8)


Středa, 21. květen 2003

Jen tak
18.59

Zbláznila se vláda, Deníky Bohemia, nebo já?

Přišel mi do schránky včerejší Kladenský deník. To jsou perly...

Cituji ze str. 2 Malá domů pro policisty zřejmě skončí:

Větu "Bude to tisícovka s bločkem, nebo pětistovka bez něj," slýchají provinilí řidiči na českých silnicích z úst dopravních policistů denně. Většina neodolá možnosti ušetřit a stovky policistů tak slušně vydělávají. Riziko jejich dopadení je přitom malé, o čemž svědčí nízké počty stíhaných mužů zákona. Ministr vnitra Stanislav Gross proto navrhl v rámci boje proti korupci využívat bezhotovostní platby a vláda včera večer návrh schválila. (sic!).

Neuvěřitelné. V jediném odstavci stihnout hned několik šílených sylogismů, urazit sakumprásk policajty a ještě to dorazit takovým bohapustým nesmyslem... Sice mám o naší vládě to nejhorší mínění, ale pochybuji, že by už natolik zmagořili, že by chtěli dýška za prominutí pokut na silnicích řešit bezhotovostními platbami (což by stejně nic vyřešit nemohlo). Nedokážu si to vysvětlit jinak, než že autorka (Hana Šmídová) potřebovala uvést téma příkladem korupce v řadách policie, ve své naivitě vybrala totálně vhodný a naprosto nesmyslný příklad a navíc jí to prošlo celou redakční fašírkou bez povšimnutí.

Já vím, proč si noviny zásadně nekupuju...

Vložil Petr Staníček - Trvalý odkaz - Komentáře (5)


Lampárna
10.30

Internet Mall: fakt radost

A já proč jsou tyhle obchody moje nejoblíbenější. Autoři prostě umí.

Cena není všechno, pro všechny druhy sortimentu obchodů InternetMall se určitě dají najít obchody levnější. Ale když něco sháníte (jako já teď například vybavení kuchyně), oceníte především příjemnou práci, chytré vyhledávání, dobré rady. A tady to mají opravdu "vychytáno".

A až dnes jsem se dozvěděl, že nový layout (čisté XHTML+CSS, bez tabulek) má na svědomí Pavel Kout. Nuže: Pavle, blahopřeju a všechny klobouky stranou. Výborná práce.

Jen jedinou připomínku mám. Průběžné přepočítávání při vyhledávání by snad mohlo být defaultně vypnuté. V kombinaci s pomalejším připojením je to hodně otravný společník :/

A ještě jeden postřeh: Při daleko větším sortimentu jsem si v libovolném z obchodů InternetMallu v klidu prošel pět až deset stránek, než se mi načetla jediná stránka z Vltavy. No co, mají tam teď o jednoho zákazníka míň, snad je to moc netrápí.

Update: Přesunul jsem tento příspěvek do Lampárny, kam logicky patří a do vedlejšího blogu mi spadl omylem. Pardon.

Vložil Petr Staníček - Trvalý odkaz - Komentáře (13)


Pátek, 16. květen 2003

Webdesign
15.44

Hierarchické dynamické menu v CSS

Dynamické menu (i víceúrovňové) lze vytvořit pouze pomocí CSS. V jakémkoli prohlížeči, pokud to není IE.

Kdysi Bill Gates tvrdil něco v tom smyslu, že 640 KB paměti bude každému stačit. Dnes je to k smíchu. O něco později si Microsoft usmyslel, že pseudo-třída :hover má smysl jen na odkazech <a>. Opět špatný úsudek.

V samostatném příspěvku uvádím ukázku, jak lze :hover na jiných prvcích využít právě pro vytvoření dynamického, několikaúrovňového menu čistě za pomoci prostředků CSS. Menu by mělo fungovat v Gecko-browserech (testoval jsem v Mozille a Caminu), Opeře 7 (starší jsem nezkoušel) a Safari. Teoreticky může fungovat i v jiných prohlížečích (kromě IE). Napiště, prosím, do komentářů, pokud funguje i ve vašem prohlížeči, který zde není uveden.

Vložil Petr Staníček - Trvalý odkaz - Komentáře (30)


Webdesign
00.58

Syntaxe CSS a moje omluva

Omlouvám se tímto všem, které jsem zarytě přesvědčoval, že před dvojtečkou v definicích CSS nemůže být mezera. Byl to omyl.

Dnes mě Eric Meyer vyvedl z mého skálopevného přesvědčení o pravdivosti tohoto omylu. Není to tak, mezera může být za i před dvojtečkou.

Jak jsem k tomu došel? Jednoduše. Ve specifikaci CSS totiž stojí v popisu syntaxe:

declaration : property ':' S* value;

tedy whitespace (S*) je možný jen za dvojtečkou. To jsem vzal jako fakt a tečka. Bohužel, jak mi dnes bylo vysvětleno, jsem přehlédl jeden podstatný detail: nepodíval jsem se totiž pořádně, že o pár řádek výš je taky definováno property, a to takto:

property : IDENT S*

neboli identikátor následovaný volitelným whitespace. Když se o spojí, je to tudíž

declaration : IDENT S* ':' S* value;

Tímto si sypu popelnici na hlavu a omlouvám se ještě jednou všem, které jsem přesvědčil, že před tou dvojtečkou mezera být nemá. Včetně sebe.

Vložil Petr Staníček - Trvalý odkaz - Komentáře (4)


Středa, 14. květen 2003

Jen tak
11.12

Ganda řádí jak pominutá

Nevím, co se dneska stalo, ale od rána se mi hrnou pod tlakem do schránky maily typu "Failure notice", "Undeliverable mail" apod. Cca 50-100 kusů za hodinu...

Za prvé mě překvapuje, kolik lidí má v adresáři mou pracovní adresu (správce Blesku) a za druhé, že zrovna dnes, celkem dlouho po první vlně (která během prvního dne pominula), se vzedmula tahle nová vlna, ještě horší a agresivnější. Že by virus zmutoval do nové verze?

Pozn. pro neznalé: virus Ganda se rozešle na adresy z uživatelova Outlooku a jako odesílatele uvede náhodně vybranou adresu. Pokud vám tedy přijde zavirovaný mail, měli byste vědět, že "odesílatel" je v tom zcela nevinně a dokonce nemusel v poslední době vůbec sedět u počítače a jeho adresa dokonce nemusí ani existovat.

Vložil Petr Staníček - Trvalý odkaz - Komentáře (1)


Webdesign
09.35

Natahovací štočky v CSS

Postup, jak v CSS vytvořit zaoblené či jiné nadpisy/zarážky/štočky libovolné šířky. Podrobný popis s ukázkami je v samostatném příspěvku (anglicky).

Vložil Petr Staníček - Trvalý odkaz - Komentáře (16)


Pondělí, 12. květen 2003

Jen tak
23.53

Návrat z Afriky

Afrika? Copak Afrika, ale jmelí! Doporučuji všem. I Josef Václav Sládek-kch!

Tak trochu jsem očekával, že Smoljak & Svěrák & Cimrman už se nedokáží překonat a nic lepšího, než stávající klasiku, kterou znám nazpamět tam a zpátky, už napsat nemůžou. Z omylu mě vyvedla Švestka, podle mě doposud nejlepší hra — o to víc jsem raději počítal se zklamáním z další tvorby: nedá se stále stoupat do nekonečna.

Afrika, aneb Češi mezi lidožravci, mě zase usvědčila z naprostého podcenění potenciálu obou (pardon, všech tří) autorů. Je ještě lepší než Švestka a včera jsem v divadle upouštěl tekutiny střídavě z libovolných dvou tělesných otvorů současně... Jestli můžete, na Afriku rozhodně jděte (pánové, nekupujte si lístek do první řady). A víc než kdy jindy si užijete hned několika hyperbolických fórů: zlehka nakousnutých hned na začátku, v půlce představení vypointovaných a pak ještě dvakrát vygradovaných (a jeden dokonce začíná už v předchozí hře).

A ve volném čase můžete jako já přemýšlet, co autorům (kromě Českých Budějovic, kde by chtěl žít každý) tak strašného udělal Josef Václav Sládek, kch.

P.S. — Dobrá zpráva: před 14 dny byla Afrika natáčena, brzy snad vyjde na CD/MC (ale živé představení to nenahradí). Kch.

Vložil Petr Staníček - Trvalý odkaz - Komentáře (2)


Neděle, 11. květen 2003

Jen tak
17.27

Hledá se HDR

Prosím o radu: nevíte o nějakém HDD videorekordéru?

Myslel jsem, že už něco takového je dnes běžně na trhu, ale hledám marně: stolní HDD videorekordér. Tedy řekněme normální video, které má místo kazety harddisk. Vím, že Mascom prodává satelitní reciver se 40GB HDD za necelých 20 tisíc (což je zbytečně moc a navíc satelit nepotřebuju), prodává se řada DVD rekordérů s HDD (ale DVD k tomu nechci — leda by to celé stálo tak málo, že by to nevadilo). V USA jsou k dostání přístroje jako TiVo a ReplayTV, ty umí přesně to, co hledám — ale jsou jen v USA a navíc společně se službou ReplayTV (ta u nás není k dispozici a ani o ni nestojím).

Chtěl bych obyčejný, jednoduchý, levný videorekordér s HDD. Nic víc. Něco jako je to ReplayTV, ale bez připojení na síť, bez dalších služeb. VPS/Showview by byl vhodný doplněk. Jestli o něčem takovém víte, prosím, dejte mi vědět. Díky.

Vložil Petr Staníček - Trvalý odkaz - Komentáře (5)


Pátek, 9. květen 2003

Webdesign
22.39

Velký test fontů v prohlížečích

Chystám rozsáhlé testování podpory českých písem v prohlížečích a uvítám pomoc všech uživatelů.

Na samostatné stránce jsem připravil test písem v prohlížečích. Máte-li chvilinku času, prosím, abyste tuto stránku navštívili a vyplnili test, který tam najdete. Jsou vlastně dva (pro kódování windows-1250 a pro Unicode) — budu velmi rád, když vyplníte oba dva. Pokud máte k dispozici více prohlížečů (i těch starších), budu vám velmi vděčen, když test provedete s pokud možno se všemi browsery, které máte.

Cílem je shromáždit co největší vzorek všech možných prohlížečů na všech různých platformách. Z něj se pak pokusím zpracovat závěry, které by vedly k vytvoření co nejkompatibilnějších sad písem pro použití v CSS na českých webech.

Test nechám běžet dostatečně dlouho, aby byl vzorek co možná reprezentativní. Ujišťuji všechny, že jedinými údaji, které se ukládají, budou vaše odpovědi a typ prohlížeče (žádné IP, žádné další identifikační údaje). Požádejte prosím o vyplnění testu i své známé, o nichž víte, že mají jiné vybavení (jiný systém, jiný prohlížeč) než vy.

Děkuji všem za pomoc.

Vložil Petr Staníček - Trvalý odkaz - Komentáře (27)


Lampárna
09.23

Vosa zešílela

Stejně jako je VosaNaJazyku obsahově jedním z nejlepších českých blogů, je technologicky jedním z nejhorších.

Mávnutím proutku, přes noc Vosa změnila design. Pravda, její kód jsem nikdy předtím nezkoumal (neměl jsem důvod, všechno fungovalo). Teď to v pořádku není ani na první pohled, takže už jsem se v něm ale vrtat začal. Hrůza, běs a utrpení.

Dokument je deklarován jako XHTML, ale používá prehistorické konstrukce (např. <center>, část kódu je ještě před body (sic!), texty nejsou zásadně v žádném kontejneru, odstavce neexistují (vše je oddělené <br /><br />)...

CSS je kapitola sama pro sebe. Jeho části jsou patrně odněkud obšlehnuté, písma zásadně bez CE ignorují všechno mimo Windows. Hlavní obsah má okraje 170px, ale jeden sloupec má šířku 150px, druhý 190px (takže to překrývání není náhoda!)... Končím ve vosím stylu:

když někdo neumí CSS pořádně, udělá líp, když na něj zase zapomene a stránky si uplácá tabulkama

Vložil Petr Staníček - Trvalý odkaz - Komentáře (9)


Úterý, 6. květen 2003

Jen tak
18.58

Je to tak: jsem ufoun!

Tak jsem na to přišel, nemůže být jinak. Narodil jsem se někde na Melmeku a asi mám tykadla.

Prostě jsem ufoun, který zřejmě patří na nějakou jinou planetu. Tenhle pocit je čím dál silnější a čím dál neodbytnější. A není se ostatně co divit...

 • mobil používám jen k telefonování
 • netuším proč bych si měl kupovat light-bio a bifidus aktiv s mikrogranulemi
 • vážně si nechci povídat o celulitidě
 • nebiju ženu a třídím odpadky
 • netoužím po programech, které za mně udělají úplně všechno
 • ujet na kole 120 km denně mi ani v nejmenším nepřipomíná dovolenou
 • jen těžko si dokážu představit brutálnější způsob mučení než připoutání před televizní estrádu a k tomu puštěnou nějakou dynamickou kontaktní rozhlasovou stanici s veselými moderátory (co nejvíc telefonátů posluchačů podmínkou)
 • nikdy jsem nepochopil, k čemu by mohly být dobré internetové portály
 • před návštěvou hypermarketu se osypu
 • po informaci, že bych tam mohl strávit odpoledne, zkolabuju
 • nekoukám na Novu
 • vážně si nemyslím, že Madonna je dobrá zpěvačka
 • kupuju si fernet a citron zvlášť
 • modelky, finalistky Miss a Britney Spears mají s krásnou ženskou společnou pouze přítomnost vaječníků
 • Aleš Valenta je blb

A to je jen zlomek. Můžu já vůbec žít na téhle planetě?

P. S.: Nevíte někdo, kde se u nás dá sehnat mlíko? Normální mlíko z krávy? Ne odstředěné, polo-, plno-, středo-, nízkotučné — ale prostě mlíko? Já chci mlíko.

Důležitý update. A na to hlavní jsem zapomněl: nesnáším křupavé chlebové kostičky v POLÍVCE! Proč nejsou instantní polívky bez kostiček? Místo toho se na trh valí nové modely s Extra Porcí Super Vypečených Kostiček Navíc. Za dva roky se budou místo polívek prodávat jen půlkilový pytle opečených chlebových kostiček. Extra křupavých.

P.S.: Viděli jste "Volný pád" s Michaelem Douglasem? Asi bych neměl vycházet z domu...

Vložil Petr Staníček - Trvalý odkaz - Komentáře (35)


Webdesign
16.40

Hrátky v Javascriptu

Kdysi jsem udělal několik drobných her v Javascriptu a málem jsem na ně zapomněl...

Spíš náhodou než jinak jsem je zase dneska potkal a rád bych je připomněl i tady. Jak pro vaši zábavu, tak i pro představu, co všechno se dá Javascriptem udělat. Tři hry najdete na http://www.abicko.cz/pages/hry.html nebo na http://www.reflex.cz/hry.

A pár dalších javascriptových aplikací je i na tomhle webu:

Vše je čistý Javascript, nic neběží na serveru, takže si o možnostech tohoto programovacího jazyka může udělat celkem dobrý obrázek i ten, kdo s Javascriptem není zatím moc kamarád...

Mimochodem, porazíte někdo ty Piškvorky? Mně už se to dneska moc nedařilo — a že je umím zatraceně dobře :) (tak půl na půl výhra/prohra)...

Vložil Petr Staníček - Trvalý odkaz - Komentáře (9)


Pondělí, 5. květen 2003

Jen tak
15.28

Bloxxy: nová verze

Nešťastníci, co používají Bloxxy a chtějí novou verzi (a slibované komentáře), si ji mohou stáhnout.

Už čtvrtá verze (0.4b). Kromě pár opravených drobností obsahuje především slíbený modul pro správu komentářů (diskusí). Dále nově prefix pro třídu (class) odstavců a možnost definovat, které části textu se mají použít jako náhled příspěvku ve výpisech. A nově se také krátká "pomlčka" s mezerami po obou stranách překládá do dlouhé pomlčky — prostě takhle.

Nic ve zlém a proti nikomu, ale fakt lituju, že jsem Bloxxy kdy zveřejnil. :/ Udržovat software je děsná průda.

Vložil Petr Staníček - Trvalý odkaz - Komentáře (6)


Webdesign
09.30

Brouzdařův průvodce k Pooh.cz

Z diskuse za článečkem o tom, proč se mi přestal líbit Pooh, vyplynulo několik zajímavých informací týkajících se samé podstaty Stokorcového lesa. Podle všeho o nich kromě mě doposud nemělo tušení i několik dalších čtenářů, takže bych je zde rád shrnul pěkně pohromadě:

 • Na webu pooh.cz je umístěna řada samostatných, navzájem nezávislých blogů a rubrik spravovaných navzájem různými autory. Někteří autoři však přispívají do více rubrik, některé rubriky tvoří více autorů součaně
 • Úvodní strana pooh.cz je nedůležitá obálka, na kterou je kopírován jen zlomek z celkového obsahu webu. Celý prostor pooh.cz obsahuje mnoho článků, příspěvků a informací, které se na úvodní straně nikdy neobjevily a ve většině konstelací nikdy neobjeví.
 • Vstup do dílčích blogů je přes pidiodkazy v kolonce "Blogy" a "Chlívky" a rovněž v záhlaví stránky
 • RSS pooh.cz nijak nekoresponduje s úvodní stranou, obsahuje všechny příspěvky všech rubrik a blogů
 • Jednotlivé blogy a rubriky se navzájem nijak neliší vzhledem, takže dostanete-li se na Pooh.cz třeba přes odkaz z jiného webu, vyhledávače, RSS atd., je dobré si zkontrolovat, ve které rubrice/blogu se vlastně nacházíte. Pomůcka: samostatné blogy to mají uvedeno nenápadně v pravém sloupci, pokud máte stránku zobrazenou v jiném stylu/beze stylů, tato informace se nachází jako nezvýrazněný odstavec těsně nad reklamou (text "jste ve weblogu XYZ").
 • Chlívky/rubriky a blogy jsou navzájem nesouvisející pojmy. V blozích jsou příspěvky jednoho autora (či jednoho souautoří), kdežto ostatní rubriky jsou uspořádány tématicky. Zdá se, že příspěvek z blogu se může zobrazit současně také v jiné rubrice, ale některé příspěvky z rubrik už nespadají do žádného konkrétního blogu. Přesněji se to zatím nepodařilo vysledovat.
 • V seznamu příspěvků je každého u nich zobrazen odkaz ve tvaru >>>, který vede na samostatnou stránku. Nesmí vás ale zmást, že pouze u některých zde naleznete víc textu než odstaveček, který jste už viděli. Nepřišel jsem na jiný způsob než na metodu pokus-omyl.
 • Rozdíl mezi http://www.pooh.cz, http://www.pooh.cz/default.asp, http://www.pooh.cz/default.asp?t=a a http://www.pooh.cz/default.asp?t=s se mi zatím vysledovat nepodařilo. Pokaždé se jedná o úvodní stranu, která pokaždé vypadá stejně, liší se jen počtem a složením zobrazených článků.

Pevně doufám, že aspoň pro někoho budou tyto tipy užitečné a může si nyní Pooh.cz užívat víc než kdykoli předtím.

Pokud děláte vlastní web, bude lepší, když k němu někdo jiný nebude mít potřebu dělat manuál.

Vložil Petr Staníček - Trvalý odkaz - Komentáře (20)


Archiv tohoto zápisníku


 RSS 0.9x  Export  RDF  Export  RSS 0.9x  Komentáře  TXT  Komentáře  XHTML 1.0  Validate  W3C  CSS 2.1  Em-web  Resizable  W4D  90% dogmatic

Vygenerováno: 2005-05-10, 11:43 CET